องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
     -การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
     -
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
     -
การพัฒนาบุคลากร
       -การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
       -การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965