องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
คณะผู้บริหาร  |  สมาชิกสภา  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  ปลัด อบต.โชกเหนือ  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  |  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
นายบัณฑัต จารัตน์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ
โทร : 082-7579116
E-Mail : -
นายบุญส่ง รุจิยาปนนท์
รองนายกองค์การส่วนตำบลโชกเหนือ
โทร : 086-0618504
E-Mail : -
นายปราการ อินทรนุช
รองนายกองค์การส่วนตำบลโชกเหนือ
โทร : 061-5539699
E-Mail : -
นายมาลัย นาคดี
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ
โทร : 099-4139331
E-Mail : -
 
 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965