องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านอำปึล ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


ราคากลาง รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์


รูปแบบรายการงานก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม View File


ดาวโหลดไฟล์
 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965