องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

     


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ เรื่อง เบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ เรื่อง การออกบริการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565

     


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ เรื่อง การออกบริการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ในเขตตำบลโชคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ เรื่อง การออกบริการแจ้งประเมินและรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ ในเขตตำบลโชคเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)

      

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซด์กรมธนารักษ์

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต

      

12 3
 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965