องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
ใบยื่นคำร้องขออนุญาตใช้น้ำประปา

      

หนังสือสัญญาการขอใช้น้ำในบ้าน

      

แจ้งระบบประปาหมู่บ้านชำรุดเสียหาย

      

แจ้งระบบไฟฟ้าชำรุด

      

แจ้งถนนชำรุดเสียหาย

      

หนังสือมอบอำนาจ

      

ใบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงต่ออาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

      

ใบคำขอร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงต่ออาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

      

หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน(กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)

      

 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965