องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามโครงการดินแลกน้ำ รายละเอียดพร้อมภาพประกอบแนบท้าย

     

คณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบล ได้ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน บูรณาการร่วมกับอำเภอลำดวน รายละเอียดพร้อมภาพประกอบแนบท้าย

      

 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965