องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

ข้อบัญญิติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 (ระบบ E - LAAS)

     

แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

      

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561

      

 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965