องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2565

     

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566

      

แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566)

      

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

      

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน

      

วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

      

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

      

 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965