องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบล ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      

การกำหนดเวลาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการมาสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานส่วนตำบล และเลื่อค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง (สำหรับรอบการประเมินครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

      

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563)

      

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล

      

วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

      

 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965