องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
มติรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

     

มติรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

     

มติรายงานประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้้งที่ 1 ประจำปี 2564

     

มติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564

     

รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

      

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

      

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

      

มติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562

      

มติรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

      

12 3
 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965