องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในตำบลโชกเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565

     

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความเตรียมในการดำเนินโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ

     

แหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนโคกโครง องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ

     

แหล่งเรียนรู้ป่าชุมชนโคกโครง องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ

     

ศูนย์การเรียนรูู้เกษตรพอเพียง องค์การบริหาสรส่วนตำบลโชกเหนือ

     

สถานที่ท่องเที่ยว ในตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

     

3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565

     

ประชุมการขับเคลื่อนความยากจน ประจำปี 2565

     

กำจัดขยะ ประจำปี 2565

     

12 3 4 5 6
 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965