องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
การประเมินความสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     

ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ

     

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      

รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

      

 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965