องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ พ.ศ.2565

     

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ พ.ศ.2565

     

ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ ประจำปี พ.ศ. 2565

     

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ ประจำปี พ.ศ.2565

     

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ.2564

      

ประกาศ มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และแนวทางปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      

ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563

      

มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

      

 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965