องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในรอบ 6 เดือน (ุตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2565

     

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ุตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2564

      

รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน (สำนักปลัด)

      

รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน (กองคลัง)

      

รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน (กองช่าง)

      

รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

      

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      

รายงานการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2563

      

 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965