องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน เมษายน 2564

      

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน มีนาคม 2564

      

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

      

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน มกราคม 2564

      

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน ธันวาคม 2563

      

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

      

รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำเดือน ตุลาคม 2563

      

การรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์รับเรื่องรืองเรียน/ร้องทุกข์

      

12
 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965