องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

      

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2562

      

รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.โชกเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2562

      

รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.โชกเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561

      

 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965