องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

     

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565

     

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ เชิญชม เชียร์ และร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาประจำตำบลโชกเหนือ ประจำปี 2565 "โชกเหนือ เกมส์"

     

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

     

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในตำบลโชกเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2565

     

การป้องกันและระงับอัคคีภัยแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ

     

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมความเตรียมในการดำเนินโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯ

     

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

     

สถานที่ท่องเที่ยว ในตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

     

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965