องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2565 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

     

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564

      

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1

      

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563

      

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ครึ่งปีแรก (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

      

รายงานผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะปี 2563

      

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่างๆในการปฏิบัติงาน ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปี 2563 และรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

      

 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965