องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      

ปิดประกาศประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562

      

รายงานงบแสดงสถานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2561

      

 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965