องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบเดือน เมษายน 2565 (ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2564 ถึง มีนาคม 2565)

     

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่าง เดือน เมษายน 2564 ถึง กันยายน 2564)

     

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบเดือน เมษายน 2564 (ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564

      

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือนตุลาคม 2563 (ระหว่าง เดือน เมษายน 2563 ถึง กันยายน 2563)

      

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน ตุลาคม 2563 (ระหว่าง เดือน เมษายน 2563 ถึง กันยายน 2563)

      

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบเดือน เมษายน 2563 (ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563)

      

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 (ระหว่าง เดือน เมษายน 2562 ถึง กันยายน 2562)

      

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบเดือน เมษายน 2562 (ระหว่าง เดือน ตุลาคม 2561 ถึง มีนาคม 2562)

      

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือน ตุลาคม 2561 (ระหว่าง เดือน เมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561)

      

12
 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965