องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565

     

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2565)

     

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 2563

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติ่ม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 2563

      

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

      

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

      

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) เพิ่มเติม /เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

      

02/03/2561..ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ. 2564) เพิ่มเติม

      

12
 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965