องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรรมและความโปร่งใส สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

     

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ในรอบ 12 เดือน

      

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน

      

ประกาศการขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2565) โดยมีผลบังคับครอบคลุมถึงปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ

      

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2561 - 2564

      

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 ในรอบ 12 เดือน

      

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือน

      

ประกาศนโยบาย/มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

      

ประกาศเจตนารมน์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563

      

12
 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965