องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

      

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

      

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

      

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

      

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

      

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

      

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562

      

ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

      

 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965