องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ 2562

      

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) ประจำปี 2558 งวดที่ 2 (เม.ย.-ก.ย. 58)

      

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 58)

      

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

      

การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

      

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

      

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ผด.6

      

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ผด.5

      

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

      

 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965