องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
ประกาศและเอกสารจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านอำปึล ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

     

ร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายทางรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านอำปึล ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

     

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านอำปึล ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

     

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔)

     

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านอำปึล-บ้านโคกลำดวน หมู่ที่ ๓ บ้านอำปึล ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

     

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างขุดลอก ห้วยกำโพก หมู่ที่ 6 บ้านตะแบก ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

     

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านอำปึล-บ้านโคกลำดวน หมู่ที่ ๓ บ้านอำปึล ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

     

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างขุดลอก ห้วยกำโพก หมู่ที่ ๖ บ้านตะแบก ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

      

12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป
 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965